Óvodapedagógusi pályázat

A Lesencetomaji Mesevár Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lesencetomaji Mesevár Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat
 • Motivációs levél
 • Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány/másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wéberné Borbély Éva nyújt, a 30/901-8483-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Lesencetomaji Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/400/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.lesencetomaj.hu – 2017. április 28.
 • www.balatonederics.hu – 2017. április 28.