Közbeszerzési tervek

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (hatályos 2018. január 1-től) V. fejezet 38. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint: „Az ajánlatkérő az előzetes tájékoztatót, illetve az időszakos előzetes tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján teheti közzé.” Lesencetomaj Önkormányzata vonatkozásában az alábbi közbeszerzési terv(ek) közzététele történt meg: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Lesencetomajon című pályázathoz […]

Tovább...