Ásatások

Helytörténet Látnivalók

Lesencetomaj határában, az un. Piroskereszt melletti részen 1985 óta tart annak a temetőnek a feltárása, amely mind a magyar, mind a nemzetközi régészeti kutatás számára kiemelkedő jelentőségű. Fontossága abban kereshető, hogy e temető az un. Keszthelykultúra népének hagyatékát rejti, egy olyan népcsoport leleteit, amellyel kapcsolatban a mai napig is számtalan megoldatlan kérdés, probléma merül fel. Talán éppen e temető feltárása után válik lehetővé, hogy e kultúrával kapcsolatos, több mint száz éve megoldatlan kérdésekre választ kapjunk. Az első un. Keszthelykulturás temetők még a múlt század végén kerültek elő, elsősorban Keszthely város területéről és környékéről. Ezért kapta ez a jellegzetes leletanyag a Keszthely kultúra nevet. A Keszthely kultúrának eddig 19 temetője került elő, de csak e nép által használt telepeket nem ismerünk. Így elsősorban csak a temetők leletei alapján tudjuk elkülöníteni e kultúra népének hagyatékát. Legjellemzőbb leletei női sírokból kerülnek elő. Ezek az un. kosaras fülbevalók, amelyek mérete, formája, a felhasznált fémanyaga fajtája (a korai időkben általában nemesfém, míg később elsősorban bronz) koronként változott.

Szintén a jellegzetes viseleti darabok közé tartozik a ruha összetűzésére szolgáló tömör vagy hasított szárú tű vagy ritkábban a korong alakú fibula, a stilizált kígyófejben végződő karperec, az igen nagyszámú, különböző anyagból készült, változatos formagazdagságot mutató gyöngyök. Nagyvonalakban elsősorban ezek a leletek jellemzik a Keszthely kultúrás sírokat. A kutatás eddigi tapasztalatai alapján ezek a temetők a Balaton délnyugati végénél, egy kb. 40 km átmérőjű körzetben ismertek. A késő antik kultúrájú nép hagyatéka minden előzmény nélkül jelenik meg ezen a vidéken, valószínűleg a VI. század közepe táján. Ebben az időben a Kárpát medence az Avar Birodalom fennhatósága alatt állt, de a két nép ránk hagyott emlékei teljesen eltérnek egymástól. Feltehető, hogy a Keszthely kultúra népe az Adriai tenger északi partvidékéről költözött új hazájába. A kutatásban felmerült, hogy a népesség talán az avarok hadifoglyaként jelent meg Keszthelyen és környékén, de ennek ellentmond a legkorábbi időkre keltezhető sírok gazdagsága. Átköltözésük oka nem ismert, mint ahogy további sorsukról is csak feltételezésekre szorítkozhatunk. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Keszthely kultúra népe részben beleolvadva a nagyobb számú avarságba, vele együtt tűnt el.

Részletes dokumentáció a feltárásról: (OSZK. weboldaláról)