Közbeszerzési tervek

Egyéb

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (hatályos 2018. január 1-től) V. fejezet 38. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint:

„Az ajánlatkérő az előzetes tájékoztatót, illetve az időszakos előzetes tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján teheti közzé.”

Lesencetomaj Önkormányzata vonatkozásában az alábbi közbeszerzési terv(ek) közzététele történt meg:

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Lesencetomajon című pályázathoz kapcsolódó dokumentumok: