Ügyintézés, eljárások

Közérekű információk Önkormányzat

Ügyintézés, eljárások

Adóügyek

 • Adókivetés (magánszemélyek kommunális adója)
 • Adókivetés (Idegenforgalmi adó)
 • Adókivetés (helyi iparűzési adó)
 • Adókivetés (építményadó)
 • Adókivetés (gépjárműadó)
 • Méltányossági kérelem elbírálása (adóhátralék behajtása)
 • Végrehajtási cselekmények foganatosítása (adóhátralék behajtása)
 • Helyi iparűzési adó (nyilvántartásba vétel)
 • Adó- és értékbizonyítvány
 • Adóigazolás

Anyakönyvi ügyek

 • Anyakönyvi kivonat kérelem (születési/házassági/halotti)
 • Haláleset anyakönyvezése
 • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
 • Házassági névmódosítás
 • Születési családi és/vagy utónév megváltoztatása
 • Házasságkötés (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének) bejelentése
 • Külföldön történt születés/haláleset/házasságkötés hazai anyakönyvezése

Állat- és növényvédelmi ügyek

 • Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek
 • Eb nyilvántartásba vétele
 • Méhészeti tevékenység bejelentése

Építési ügyek

 • Településképi engedélyezési eljárás
 • Településképi szakmai konzultáció
 • Épület helyi védelem alá helyezése, helyi védelem megszüntetése

Kereskedelmi és ipari ügyek

 • Fizető-vendéglátó nyilvántartásba vétele
 • Desztillálóberendezés bejelentése
 • Bejelentés telephely megszűnéséről
 • Bejelentés üzlet megszűnéséről
 • Bejelentés üzlet nyitvatartási idejének változásáról
 • Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról
 • Telepengedély köteles ipar folytatásának engedélyezése
 • Bejelentés szálláshely megszűnéséről
 • Bejelentés szálláshely üzemeltetéséről
 • Vásárok, piacok nyilvántartásba vétele iránti eljárás
 • Helyi termelői piac nyilvántartásba vétele iránti eljárás

Lakcímrendezés

 • Kérelem lakcímrendezés (fiktíválás) iránt

Szociális ügyek

 • Települési támogatás
 • Települési lakhatási támogatás
 • Települési ápolási támogatás
 • Temetési segély
 • Köztemetés
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Halmozottan hátrányos helyzet igazolása
 • Ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés
 • Szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére irányuló kérelem hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára
 • Szociális tanulmányi támogatás

Egyéb hatósági ügyek

 • Hagyatéki eljárás
 • Birtokvédelmi eljárás
 • Termőföld hirdetmények
 • Zenés-táncos rendezvények bejelentése

Közérdekű adatok, bejelentések, panaszok

 • Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem
 • Közérdekű bejelentés, panasztétel

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás

 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
A fenti lista szerint letölthető dokumentumok: